Camperkrant
Camperkrant
Alles over campers!

Voorwaarden

 • Eigenaar van de webshop van Campervaria – B&B Provice - fungeert in de webshop als bemiddelaar. B&B Provice levert zelf geen producten aan klanten.
 • B&B Provice geeft ontvangen aankoopopdrachten door aan de aanbieder van het gevraagde product.
 • De betreffende aanbieder verzorgt verzending en facturering van het product.
 • Betaling van producten geschiedt rechtstreeks aan de leverancier van het gevraagde product zonder tussenkomst van B&B Provice.
 • B&B Provice kan niet aansprakelijk worden gesteld als er bij levering iets fout gaat of als het ontvangen product niet aan de verwachting voldoet.
 • Klachten of vragen over producten moeten bij de betreffende leverancier worden neergelegd.
 • Alle aanbiedingen op de webshop zijn vrijblijvend, tenzij een duidelijke termijn is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 • B&B Provice kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs kan worden begrepen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen.
 • B&B Provice zoekt uiterst zorgvuldig naar aanbieders van producten. Toch kan het voorkomen dat een product niet leverbaar blijkt te zijn. B&B Provice kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Producten worden door leverancier geleverd onder de algemene voorwaarden en garanties van de betreffende leverancier.
 • B&B Provice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.